Mindmappen is voor jou …

 • als je hoofd- en bijzaken van elkaar wilt onderscheiden
 • als je helderheid wilt brengen in brainstormprocessen
 • als je structureel wilt werken
 • als je snel en duidelijk aantekeningen, verslagen of uittreksels wilt maken
 • als je een presentatie of training wilt voorbereiden
 • als je ingewikkelde zaken inzichtelijk wilt maken
 • als je overzicht wilt bieden in complexe processen

MindMappen is direct toepasbaar, zowel in werk- als in privé-situaties.
Wat is Mindmappen?

Mindmappen is een speelse, creatieve en zeer efficiënte methode van informatieverwerking, die vergelijkbaar is met de manier waarop het menselijk brein werkt. De hoeveelheid informatie die we tegenwoordig dagelijks moeten opnemen, is enorm groot. Steeds meer worden we geconfronteerd met onze eigen beperkingen wat we aan kunnen. Traditioneel gebruiken we een “lineaire methode” maar daarmee alleen redden we het niet meer. Bovendien staat de traditionele lineaire manier haaks op de wijze waarop ons brein werkt. Denk je eens in wat het betekent als je in staat bent om gegevens te gebruiken zoals dat in ieders hoofd gebeurt: door associatief te denken.

Een mindmap is een diagram dat begint vanuit een centraal onderwerp en zich verder ontwikkelt m.b.v. begrippen, teksten, plaatjes en/of verbanden tot een boomstructuur van informatie. Op deze manier worden alle aspecten die een relatie hebben met het centrale onderwerp in kaart gebracht. Hoofd- en bijzaken worden van elkaar onderscheiden en details worden zonder overvloedige teksten weergegeven.

Mindmap: wat is mindmappen

Mindmappen wordt gedaan met pen & papier en elektronisch met behulp van speciale software, waardoor er een in- en uitwisseling met meerdere informatiesystemen mogelijk is in geval van projectmatig werken. Heel handig.
Door goed te leren mindmappen word je productiever in je werk omdat je met een totaal overzicht van informatie werkt. Je bent effectief bezig en dat geeft je een plezierig gevoel als resultaat.

Ik geef de volgende trainingen om te leren mindmappen:

Wil je leren mindmappen? Neem contact op en vraag informatie over de mogelijkheden!

Aangenaam verrast of gelukkig walgend? Nieuwe emoties geïdentificeerd

Tot voor kort hadden wetenschappers slechts zes fundamentele menselijke emoties geïdentificeerd: blijheid, angst, boosheid, verdriet, verbazing en walging. Paul Ekman heeft hier uitvoerig onderzoek naar gedaan. Cognitieve gedragswetenschappers noemen dit graag emotie categorieën. Ze worden gedefinieerd door het gebruik van onze gezichtsspieren om uitdrukking aan de emotie te geven.

040614_1412_Aangenaamve1.jpg
Recentelijk is door Ohio State University nieuwe kennis hierover naar buiten gebracht. Aleix Martinez, associate professor aan deze universiteit, stelt dat – om het volledige cognitieve systeem te gebruiken – het noodzakelijk is om het volledige palet aan expressies dat ons brein kan uitdrukken ook daadwerkelijk te onderzoeken. Recentelijk publiceerde hij samen met collega’s een nieuwe studie in de Proceedings of the National Academy of Science waarin 15 aanvullende samengestelde emoties in gezichtsexpressies worden gepresenteerd. De expressie ontstaat door basis emoties te combineren en daarmee een nieuwe specifieke uitdrukking te maken. Net zoals je kleuren mengt: blauw en geel zijn basis kleuren, gemengd vormen ze groen. Ze zijn allen onderscheidend van elkaar: “aangenaam verrast” is duidelijk een andere expressie dan “verwonderend walgend” om maar een voorbeeld te noemen.

Men is het er nog niet helemaal over eens hoeveel van ons gedrag in gezichtsuitdrukkingen is aangeleerd (nurture) en hoeveel we van nature in ons hebben (nature). Maar wetenschappers geloven dat een groot deel biologisch bepaald moet zijn omdat mensen nou eenmaal gebruik maken van dezelfde spieren in het gezicht om een bepaalde emotie uit te drukken. Voorbeeld: om uitdrukking te geven aan blijdschap moet je je wangen optrekken, gaan je lippen van elkaar en trek je je mondhoeken omhoog (zie video).

Het lopende onderzoek stelt wetenschappers in staat om beter begrip te krijgen van wat er in onze hersenen gebeurt als we een emotie ervaren (voelen), aldus Martinez. Vergelijk de hersenen met een computerprogramma dat we proberen te decoderen. Tot voor kort liepen wetenschappers tegen de beperkingen van de 6 basis emoties aan bij het analyseren van de emotionele algoritmes. Met dit onderzoek waarin er 21 geïdentificeerd zijn, bestaat er een grotere kans beter inzicht te krijgen in wat er precies in het brein met emoties gebeurt.

De recente ontwikkelingen met de 15 nieuwe en helder geïdentificeerde emoties kunnen van grote invloed zijn op toekomstig onderzoek naar psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie of PTSS evenals naar onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen als autisme. Er kan breder onderzoek gedaan worden naar gezicht blindheid, een cognitieve stoornis die voorkomt dat iemand onderscheid kan maken tussen verschillende gezichten en gelaatsuitdrukkingen. Ook in het werkveld van video strategie analyses en het objectiveren van gezichtsuitdrukkingen zal deze nieuwe kennis bijdragen aan nadere nuancering in het duiden van beelden van cliënten.

Nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan in het ontwikkelen van betere interactiesystemen tussen mensen en computers. Zoals in Japan waarin ingenieurs naarstig proberen een robot te maken die natuurlijk kan communiceren met mensen. In Japan vergrijst de bevolking in hoog tempo en er ontstaat een gebrek aan mensen in bepaalde sectoren. Een robot die werk kan uitvoeren in verzorgende taken kan een waardevolle aanvulling voor de ouderenzorg zijn. Hiervoor is het van cruciaal belang een systeem te hebben dat de uitdrukkingen van de gebruiker herkent. Stel je eens voor!

Toen Martinez en zijn collega’s aan hun onderzoek begonnen, had hij niet verwacht dat alle gedefinieerde categorieën ook daadwerkelijk emotie categorieën zouden zijn. Hij was “aangenaam verrast”.

Bron: http://edition.cnn.com/2014/04/04/health/facial-expressions/index.html

Greep houden op jezelf in lastige situaties als je werk je passie is

We bevinden ons in een periode waarin iedereen bezig met het zoeken naar mogelijkheden en het vinden van een oplossing om te bereiken wat we graag willen. Dat hebben we al zo vaak gedaan en we zullen het blijven doen. Een baan, waar het moeilijk is een (nieuwe) baan te vinden, opdrachten, waar het geen sinecure is om je klantenkring uit te breiden – om een paar voorbeelden te noemen. Dit gaat verder dan zo maar wensen hebben om een doel in het leven te bereiken als je werk je passie is. Door de veranderende economische omstandigheden is er ook een noodzaak gekomen om andere doelen te stellen. Immers, je zult in beweging moeten blijven om zaken in stand te houden. Zelfs als het goed gaat, moet je iets doen om ook dat te laten blijven bestaan. Niets doen is geen optie, dat is per definitie achteruitgang.

De Branchevereniging ANBOS heeft ons gevraagd om tijdens de regiopresentaties in maart en april j.l. haar leden te inspireren op het thema “greep houden op de crisis”. Het is niet aan ons om een financieel economische verhandeling te houden hoe de crisis in elkaar zit en wat dat voor een visagiste betekent in haar salon. Wat wij wel kunnen doen is in een interactieve presentatie de dames laten ervaren hoe zij grip kunnen houden op situaties waar zij zelf invloed op kunnen uitoefenen.

Wij hebben geen panklare oplossingen voor de problematiek die speelt in een periode waar het bestedingspatroon van klanten onder druk staat. Sprookjes bestaan niet, zoals de geest die uit de Wonderlamp van Aladin verschijnt. Wat wij mensen laten inzien, is dat zij zelf over zo’n wonderlampje beschikken. De verwondering is groot wanneer wij uitleggen dat dit wonderlampje zich achter onze ogen bevindt, nl. ons brein. Met de creatieve vermogens die zich daarin bevinden kun je veel bereiken als je weet waar je naar toe wilt. Richt je op je doel en vele obstakels zullen verdwijnen. Dat gaat echter niet vanzelf. Daar hoort het omarmen van tegenslag bij, van zaken die niet leuk zijn, van iets anders doen dan je gewend bent. Het is een minutieus proces om te ontrafelen waar we onszelf tegenhouden om succesvol te zijn, om uit onze comfort zone te stappen, … om ons eigen wonderlampje aan te krijgen. Wanneer we gericht gaan kijken en ons niet laten weerhouden de dingen anders te doen, dan creëren we de mogelijkheid om onze doelen te bereiken. Immers, door nu een kleine stap te zetten kunnen we op termijn een grote verandering teweeg brengen.

Heidegger

Cirkel van Kennis, http://www.indivisible.nl

Uiteindelijk gaat het om bewustwording, om de kennis van zaken die we hebben of missen. Dat laten we aan de hand van de Cirkel van Kennis zien: alle kennis is opgeslagen in een ronde cirkel, te verdelen in drie parten.

 • Alles waarvan we weten dat we het weten … prachtig, daar hoeven we  niets meer aan te doen. Dat is er en dat kunnen we gebruiken.
 • Alles waarvan we weten dat we het niet weten … dat kunnen we leren of uitbesteden en van de expertise van anderen gebruik maken.
 • Maar als we niet weten dat we het niet weten … dan hebben we iets of iemand van buiten nodig om het ons te laten zien.

En die plek is de moeite van het exploreren waard, omdat juist op die plek ons verborgen potentieel ligt. Daar liggen nieuwe mogelijkheden. En op het moment dat we ons dat daadwerkelijk realiseren en er voor open staan, dan kunnen we op zoek gaan naar oplossingen en hulp van buiten ontvangen. Dan wordt het mogelijk om nieuwe doelen te stellen en daar op te focussen.

2. Hoe haal je het beste uit introverte mensen

introversie-extraversie = indirect-direct

introversie-extraversie = indirect-direct

Eerder spraken we over hoe je extraverte mensen het beste kunt aansporen het optimale uit zichzelf te halen.

Algemeen karakteristiek aan mensen met een introverte stijl is dat hun presentatie een behoedzame indruk maakt. Doorgaans hanteren ze een rustige lichaamstaal en praten met een kalme stem. Zij putten vooral energie uit zaken overdenken en werken volgens processen en procedures

Net als bij de typologie van extraversie zijn er ook bij introverte mensen aandachtspunten  om hen aan te sporen het beste in zichzelf naar boven te laten komen. In samenwerking is dit belangrijk omdat introverte mensen zich op hun geheel eigen wijze staande houden ten opzichte van extraverte mensen. De wisselwerking tussen de stijlen veelal leidt tot onbegrip en misverstanden tussen mensen.

 Eigen tijd

Introverte mensen hebben tijd nodig om te doen.  Geef ze de geruststelling dat ze die tijd mogen nemen; immers, overdenken en reflecteren helpt hen creativiteit los te maken, tijd en rust maakt dat ze zorgvuldig en volledig zijn.

Ruimte

Mensen met een introverte stijl geven er niet alleen de voorkeur aan te werken in hun eigen tempo maar ook zo veel mogelijk in hun eigen, rustige omgeving. Wanneer de werkomstandigheden dit niet toelaten, is het belangrijk dat ze voldoende mogelijkheden hebben om zich zo nu en dan terug te trekken om zaken op een rijtje te zetten of gewoon even niets te doen. Een kwartiertje op elke paar uur kan al voldoende zijn. Ook dit is een vorm van hun eigen tijd; om zich te ontladen en op te laden.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Mensen met een meer consciëntieuze stijl (taakgericht) benaderen hun werk vanuit een zekere logica: de informatie moet kloppen, willen weten wat ze gaan doen. De meer stabiele stijl (mensgericht) willen precies weten wat ze moeten doen om zo hun bijdrage aan het team te kunnen leveren.

In beide gevallen zijn heldere instructies essentieel zodat zij zich betrokken,  aangespoord en zelfverzekerd voelen om aan de slag te gaan. Voor een leidinggevende of een collega met een meer directe stijl betekent dit dat zij de tijd mogen nemen om met hen in gesprek te gaan. Met een paar directieve aanwijzingen alleen komen zij er niet.

Uitnodiging tot actie

Van nature zullen mensen met een introverte stijl zich niet op de voorgrond dringen om hun doel te bereiken. Ze luisteren meer dan ze praten. Zij gedragen zich eerder afwachtend (lijkt het), nemen de tijd om hun gedachten goed te formuleren en willen voorkomen dat zij (in hun ogen) fouten maken. Om ze in het gesprek te betrekken zullen ze daartoe uitgenodigd moeten worden.

En als ze dat doen, dan dienen extraverten hen niet te onderbreken. Doen ze dat wel, dan voelen zij zich niet serieus genomen en trekken zij zich terug. Dat is het laatste wat je wilt: voor hen persoonlijk maar ook omdat waardevolle bijdrages verloren kunnen gaan.

Gerichte conversaties

Wil je de betrokkenheid van introverte mensen vergroten, neem dan als leidinggevende of collega de tijd om een 1-op-1 gesprek met hen te beleggen. Wanneer zij in een groter overleg niet makkelijk mee gaan in het tempo van de anderen, in een doelgericht gesprek blinken ze uit in het delen van hun gedachten, kennis en ervaring. Hun bijdrage kan op zo’n moment van onschatbare waarde zijn om mensen te overtuigen of aanvullingen te leveren in argumentatie. Wanneer er voor zo’n gesprek geen gelegenheid is, nodig ze dan uit hun bijdrage op papier te leveren. Zij zijn in staat om volledig en goed beargumenteerd informatie te verschaffen.

Net zo min dat extraverte mensen niet onderschat mogen worden omdat ze in hun uitingen (te) direct kunnen zijn, mogen introverte mensen niet onderschat worden omdat zij behoedzaam zijn in zich uit te spreken en hun handelen. Immers, hun oog voor detail stelt hen in staat om met vragen en opmerkingen te komen waar andere stijlen niet niet aan toekomen. Uit ervaring weet ik zelf dat waar ik snel en to the point kan zijn, denkende alles overzien te hebben, er vragen komen waarvan ik mezelf afvraag hoe ik daar niet aan gedacht kan hebben. Dit maakt multifunctionele teams ook zo waardevol; door elkaar aan te vullen verhoog je de kwaliteit van een resultaat.

Ook introversie is meetbaar in het gedrag van mensen. Daarmee kan een voorspelbare inschatting van iemands temperament gemaakt worden dat tot beter wederzijds begrip leidt. Het bovenstaande getuigt hiervan. Bovendien hebben we allemaal een introverte kant. Wanneer je weet hoe je deze kunt aanspreken, ben je ook in staat je eigen potentieel optimaal te benutten.

Wil je weten wat introversie in jouw temperament en persoonlijke stijl betekent, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk stijlprofiel.

(bron: schema bewerkt Q4Profiles DISC model)

 

1. Hoe haal je het beste uit extraverte mensen

DISC - extraversie voor weblog

introversie-extraversie = indirect-direct

Een veelgebruikte methode om iemands persoonlijke stijl te identificeren is deze te pinpointen  in het spectrum van introversie-extraversie en mensgericht-taakgericht.  Deze vier temperamenten zijn in elk mens in meerdere of mindere mate geïntegreerd in de persoonlijke stijl, een of twee hebben echter de hoogste voorkeur (DISC).

Extraverte mensen zijn niet alleen dynamisch, spraakzaam en beïnvloedend, deze persoonlijkheidstypes putten vooral energie uit externe bronnen, vaak andere mensen, uitdagingen en ideeën. Dat vraagt om een bepaalde aanpak om hen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen: dit werkt al bij kinderen, maar vooral ook bij volwassenen en zeker in werksituaties.

Groepsopdrachten

Extraverte mensen doen het doorgaans goed in uitdagingen en mogelijkheden waar groepen en creativiteit een rol spelen. Waarin extraverten tot hun recht komen zijn omstandigheden als vergaderingen, brainstormsessies en situaties waarin probleem-oplossend vermogen gevraagd wordt. In ieder geval situaties waarin het bespreken van ideeën en kennis leidend zijn. Extraverte mensen zijn dan op hun best om een bijdrage te leveren aan een goede uitkomst. Ze kunnen heel goed sturing aan zaken geven, immers hun temperament wordt bekrachtigd door externe stimuli (dus bronnen die buiten henzelf liggen). De team- of projectleider dient er wel op bedacht te zijn dat extraverten  met hun gedrag gesprekken kunnen overheersen, ten nadelen van de mensen met een andere stijl. Uit ervaring weet ik hoe dat gaat. Omdat het extraverte type er geen moeite mee heeft om op de voorgrond te treden, weet ik hoe dat bij andere stijlen overkomt. In de tijd heb ik geleerd om ook mijn mond te houden of slechts een vraag te stellen. Andere krijgen dan een kans hun zegje te doen en hoeven zich niet achtergesteld te voelen.

Laat ze vooral praten

Praten is dè manier voor het extraverte type  om hun gedachten te ordenen. Dus: laat ze maar praten. Ze hebben er geen moeite mee om alle voors en tegens van een concept te bespreken, te evalueren en met elkaar van gedachten wisselen om tot nieuwe denkbeelden te komen. Feedback kunnen ze goed ontvangen in zo’n gesprek, mits je het niet persoonlijk maakt. Informatie geven voorafgaand aan een dergelijke bespreking heeft niet zo veel zin; ze lezen het niet (tenzij heel beknopt). Ze hebben immers het gesprek nodig om tot een resultaat te komen.

Geef non-verbale signalen

Lichaamstaal is iets waar extraverte mensen oog voor hebben. Ook al lijkt het dat ze niets zien, ze pikken alles op van een ander: gezichtsuitdrukking, verandering van toon in de stem, signalen van ongeduld … niets ontgaat ze. Je hoeft hen ook niet te onderbreken, op een handsignaal of iets dergelijks anticiperen ze vlot zonder zich af te vragen wat er bedoeld wordt.

Begrip hebben voor hun energieverbruik

Bij extraverte mensen dien je er alert op te zijn dat ze regelmatig afwisseling hebben in het alleen werken en in het samen zijn met anderen. Op alleen zijn lopen ze gemakkelijk leeg. Mensen die aan het uiterste van het extraverte spectrum zitten hou je niet lang op dezelfde plaats. Als zij de kans krijgen gaan zij het in het kantoor aan de wandel op zoek naar contact met anderen. Dus wees zorgvuldig in het plannen van tijdstippen van bijeenkomsten en maak dat er ruimte is voor een wandeling als onderbreking. Natuurlijk kunnen ze langdurig geconcentreerd werken, maar daarna hebben ze echt behoefte aan afwisseling.

Zorg voor een balans tussen binnen- en buitenwerk

Indien de mogelijkheid bestaat, laat extraverte mensen regelmatig bijeenkomsten bijwonen waar zaken als relatiebeheer en vertegenwoordiging namens een bedrijf (congressen, conferenties, beurzen) een belangrijke rol spelen. Extraverte mensen gedijen immers op interactie met anderen. Afwisseling is belangrijk voor hen. Het is geen vaststaand feit dat alleen extraverte mensen hiervoor geschikt zijn.. Het ligt vanzelfsprekend ook besloten in de functieomschrijving. Echter, mensen met een extravert temperament pakken sneller het podium dan anderen.

Ook in de stijl van leidinggeven zal het gedrag van een extraverte persoonlijkheid zijn specifieke kwaliteiten hebben. Medewerkers kunnen alert zijn op aspecten als  direct en daadkrachtig optreden, besluitvaardig en durf om risico’s te nemen. Maar ook  dominant gedrag, kort door de bocht, overheersend, grote lijnen en overtuigend (soms op het extreme af).  Dit zegt niets over de persoon van de leidinggevende zelf, het is hoe de persoon in kwestie zijn werk doet. Als je de mens los ziet van zijn temperament, dan ontstaat er een veel milder beeld dan het temperament je soms doet ervaren.

Dit zijn wat algemene beschouwingen op het werken met mensen met een extravert temperament. Extraversie kun je meten. Een voordeel van het meten van het temperament is dat er een voorspelbare inschatting gemaakt kan worden hoe iemand zich in een situatie kan gaan gedragen.

Wil je weten wat extraversie in jouw temperament en persoonlijke stijl betekent, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk stijlprofiel.

(bron: schema bewerkt Q4Profiles DISC model)
(bron: entrepreneur.com)

Empowerment – een onvertaald woord in het Nederlands

Empowerment is een woord dat tegenwoordig gemakkelijk gebezigd wordt in relatie tot alles wat met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Daarmee is het verworden tot een containerbegrip. Het is een woord dat niet te vertalen is in het Nederlands, reden waarom het Engelse woord haar plek in het Nederlandse taalgebruik heeft gevonden. Maar wat betekent het nou?

In essentie is de betekenis van Empowerment “het gevoel ervaren van persoonlijke macht en kracht”. Het is een gevoel van opgeladen en gedreven zijn om vooruit te komen, je persoonlijke waarden te leven en actie te nemen om doelen te bereiken. Dit gevoel kan alleen ontstaan als we onszelf autoriseren te streven naar het vervullen van zinvolle doelstellingen en geloven dat we daadwerkelijk in staat zijn te doen wat nodig is onze doelen verwezenlijken. Empowerment is het vermogen om het heft in eigen handen te nemen, de regie over onszelf te bepalen.

Empowerment treedt in werking wanneer we een dringend verlangen hebben “iets” in ons leven te vervullen. Voor elk individu is dat wat anders, immers al onze levens verschillen van elkaar. Het gaat over persoonlijke verlangens. Empowerment is een vermogen waar ieder mens over beschikt en is afhankelijk van onze overtuigingen.

Empowerment gaat naar twee richtingen: jezelf motiveren en jezelf in staat stellen doelen te bereiken en de ander het vermogen te laten ontwikkelen hetzelfde te doen.  Dit betekent alles bij elkaar dat:

 • Je oog hebt voor kansen en mogelijkheden.
 • Je in staat bent om eigen keuzes te maken.
 • Je in staat bent om besluiten te nemen, ongeacht wat een ander vindt, denkt en doet.
 • Je de beschikking hebt tot bronnen die helpen keuzes te maken en besluiten uit te voeren.
 • Je in staat bent om een koers uit te zetten en jezelf koers te laten houden.
 • Je de mogelijkheid hebt om nieuwe dingen te leren die je helpen je doel te bereiken.
 • Je de mogelijkheid hebt voor jezelf te staan en aan je mening vast te houden naast die van een ander.
 • Je ten alle tijden verantwoordelijk bent voor jezelf.

Empowerment is een constant proces waarbij het verlangen iets te willen bereiken in het leven continue wordt aangejaagd. Empowerment is ook de uiteindelijke beloning die ons aan de gang houdt ons ultiem doel te bereiken.

Empowerment begint met zelfkennis (zie schema): weten en geloven waartoe je in staat bent. Dit is onze fundering, het vertrekpunt om in actie te komen. De fundering wordt gevormd door onze persoonlijke waarden, onze persoonlijkheid, onze interesses en onze talenten.

Empowerment Proces 2.png

Schema proces empowerment
(© Indivisible 2012)

De fundering zorgt ervoor dat we onze realiteit kunnen bepalen, een visie kunnen ontwikkelen hoe we onze toekomst zien en datgene kunnen doen om aan onze visie invulling te geven.

Het is niet altijd gemakkelijk om het ingeslagen pad te blijven vervolgen. Het is een kunst in jezelf de kracht te vinden om te volharden in hetgeen je voor ogen hebt, soms tegen alle stromen in. Een goede integratie van persoonlijk en zakelijk leven is een voorwaarde om optimaal je eigen mogelijkheden te kunnen benutten. Empowerment is een fijnmazig net van facetten die het individu in staat stelt persoonlijke macht en kracht te ontwikkelen. Die facetten dienen de juiste plaats in het geheel te hebben.

Toch kan het gebeuren dat we uit balans raken, afgeleid worden en ons machteloos voelen. Dan is het tijd om terug te grijpen naar onze eigen fundering en vandaar uit de draad op te pakken.

Wat dan kan helpen is.

 • Jezelf toespreken in positieve bewoordingen.
 • Even iets anders doen (wandelen, afleiding zoeken, in de zon zitten) om tot jezelf te komen.
 • Situaties op z’n merites bekijken en niets persoonlijk nemen.
 • Tijd nemen voor reflectie en jezelf belonen voor het punt in je leven waar je nu staat.
 • Ervoor zorgen dat je jezelf omringt met mensen waar je kracht en inspiratie aan kan ontlenen.
 • Benoemen wat je op dit moment nodig hebt en ervoor zorgen dat het naar je toekomt (soms is het iets heel kleins).
 • Waardeer altijd jezelf. Zelfwaardering is de grootste kracht in empowerment.

Meer weten over empowerment en waar jouw kracht ligt? Voor nadere informatie over hoe wij empowerment kunnen  faciliteren, klik hier.

Het gebruik van DISC ter verbetering van medewerkersbetrokkenheid

Hoe herken je iemand in je organisatie die zich niet meer betrokken voelt? Dit kunnen de mensen zijn die commentaar op de gang van zaken leveren zonder met constructieve oplossingen te komen, die een constant negatieve werkhouding hebben, die het minimale doen wat er van hen wordt verlangd en die hun stempel niet drukken op de klus die ze moeten klaren.

Vanzelfsprekend hebben zij een negatieve invloed op de werksfeer maar vooral ook op de resultaten van de organisatie. Want stel je voor: niet betrokken medewerkers presteren onder hun niveau en de kans bestaat dat zij geen enkel besef hebben hoe zij tegemoet kunnen komen aan de wensen van klanten en opdrachtgevers. Bovendien zullen zij niet snel een ambassadeur voor uw organisatie zijn en uw diensten en producten (ongevraagd) aanbevelen bij derden. Het is niet zo moeilijk te concluderen dat dit een organisatie belemmert in haar groei, zowel kwalitatief als kwantitatief.

In de beleving van vele zakelijke leiders van bedrijven is het volkomen helder dat betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie een vanzelfsprekende zaak is, echter in de praktijk wordt hier te weinig of helemaal niet naar gehandeld. Zorg je ervoor dat medewerkers echt betrokken zijn, dan hebben ze plezier in hun werk, zijn ze gemotiveerd om bij te dragen aan het bedrijf, wordt er effectief gewerkt en bovenal is er extra ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Mensen voelen zich dan ook gewaardeerd en gezien, productief, gemotiveerd, loyaal, energiek en toegewijd.

mindmap DISC medew.betrokkenheid

De hamvraag is waar beginnen om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten bij je organisatie.  Inzicht in de persoonlijkheden van medewerkers is een eerste ingang: wat drijft hen, hoe tune je in op hun motivatie,  op welke wijze communiceer je dit en wat betekent dit voor de onderlinge samenwerking. DISC persoonlijke stijlanalyses van management en medewerkers vormen een krachtig gereedschap dat leidt tot het versterken van de binding tussen personeel en organisatie. De mensen zelf hebben een nieuwe ingang om hun gevoel van eigenwaarde te verdiepen, meer uit hun innerlijke kracht te halen, communicatie en samenwerking te versterken.  Het objectiveren van kwaliteiten van mensen alleen is niet voldoende, ook de implementatie ervan is van groot belang: hoe sluit je daadwerkelijk aan op het handelen vanuit het perspectief persoonlijke stijl van de persoon.  Op zodanige wijze dat je er als organisatie het hoogste rendement uit haalt en dat het impact heeft op de ontwikkelingen in de organisatie. Geen sinecure, wel van groot belang.

Voor meer informatie over DISC persoonlijke stijlanalyses en video motivatie analyses, klik hier en vraag het ons.

Ladies, celebrate your success!

Today is International Women’s Day. Many of you will know about International Women’s Day but some may not.

International Women’s Day has been observed since  the early 1900’s, a time of great expansion and turbulence in the industrialized world that saw booming population growth and the rise of radical ideologies.

Stuttgart (Germany) 1907, the first Socialistic Women’s Conference was held. In 1908 a great unrest and critical debate was occurring amongst women. Women’s oppression and inequality was spurring women to become more vocal active in campaigning for change. 15.000 women marched through New York City demanding shorter hours, better pay and voting rights. In Europe, similar events occurred also to express women’s solidarity. Women demanded “bread and roses”; it was all about women surviving as well as demanding a better quality of life.

In 1909 in accordance with a declaration by the Socialist Party of America, the first National Woman’s Day (NWD) was observed across the United States on 28 February. Women continued to celebrate NWD on the last Sunday of February until 1913. The date changed and March 8 became the National Women’s Day. The first International Women’s Day in The Netherlands was held May 12th 1912; voting rights for women was the main issue.

Between 1907 and now, a lot happened. History describes this in detail. Now, International Women’s Day is an official holiday in many countries in the world. This century show a significant change and attitude shift in women’s and society’s thoughts about women’s equality and emancipation. In 1975 The United Nations designated March 8 as International Women’s Day. Numerous large scale events are organized to honour women’s advancement and reminding the world of the continuing action that is required to ensure the progress of women in all aspects of life: professional, social and personal.

Now more than ever in society many people spread the word about diversity, progress for women in organizations, career development and opportunities and moral. Even better, not only more people are active in spreading the word, more organizations – men and women – are active to promote women and create possibilities for us in finding our way in the workplace to find top positions.

Things are not going fast enough for a lot of us; nevertheless things are improving. We have more women in executive positions than before, more possibilities to grow than before and much more opportunities to organize our visibility than we could think of in the past. Unfortunately, despite all that, we are still not paid equally comparing to our male counterparts, we are still not present in equal numbers in board positions and in general, we still have a lot to fight for in terms of being treated equal to men.

The biggest improvement that we have made over the years is that now these days we have a choice to be who we are and what we want to achieve. Let’s face it, this should be without saying and unfortunately it isn’t. But we are working on it and times will change. Business woman are proof of that! We are working towards creating careers for ourselves, we are managing our own businesses and we have goals which we want to achieve. Of course, at times we think we are going too slow, but remember, we are making progress and we should never forget that.

I want to congratulate you, business women, with all of the results which you have created in the past and I want to remind you to celebrate your own successes. Find your momentum now for many more results to come! As a network EuropeanPWN, we have a mission to support you and as members of this network, we will support each other where we can.

Enjoy your day and celebrate your success!

(originally written for EuropeanPWN Amsterdam March 8, 2011)

Mindmappen: papier versus software

Het geven van de workshops Mindmappen en creatief denken blijft een inspirerend concept. In de workshops ga ik uit van de traditionele wijze van werken: met pen en papier. Grote A3 vellen en veel kleuren pennen, minimaal 12 stuks. Het is de manier van leren om de techniek onder de knie te krijgen.

Deze traditionele werkwijze is snel, eenvoudig en makkelijk te hanteren. Tony Buzan heeft daar boeken over vol geschreven en de voorbeelden van mindmaps op papier zijn talloos. De mogelijkheden om te associeren op woordniveau en het gebruik van tekeningen en kleuren komen volledig tot zijn recht. Het mindmappen reflecteert de wijze van denken in het hoofd bijna natuurgetrouw.  Niet gehinderd door technische belemmeringen geniet je de volledige vrijheid van werken en creatief denken. Associaties worden eindeloos gemaakt, ideëen kunnen vloeiend ontstaan, linken met andere gedachten kunnen snel en vaardig aan het papier worden toevertrouwd.

Toch heeft het werken met software ook zijn voordelen. Ik raad het dan ook diegenen aan die vaardig zijn in het maken van mindmaps op papier en graag een meer complexere en effectieve wijze van werken voorstaan. Natuurlijk, het zal even duren eer je de functionaliteiten van een dergelijk programma onder de knie hebt. Echter, kun je eenmaal lezen en schrijven met een dergelijk pakket, dan staan ongekende mogelijkheden tot je beschikking.

Mindmappen m.b.v. software stelt je in staat om:

 • Alle maps staan bij elkaar te hebben in één map, zonder een onhandig dossier van papier te raadplegen.
 • De mindmaps netjes te houden in het gebruik; het kreukt niet, kan niet scheuren en blijft leesbaar.
 • Complexe mindmap met veel informatie past probleemloos op één scherm te zien, omdat vertakkingen dichtgeklapt kunnen worden en het overzicht behouden blijft.
 • De informatie op het scherm net zo lang te orderen – door de vertakkingen te slepen naar de gewenste plek –   totdat het idee op de juiste wijze weergeeft. Dit is op papier onmogelijk zonder een nieuwe te tekenen.
 • Om een veelheid aan informatie te verwerken en overzichtelijk weer te geven, doordat een  koppeling naar Word-documenten, Excel, PowerPoint presentaties, email e.d. te maken.
 • Een mindmap (regelmatig) te updaten. Op het scherm heb je geen last van ruimte gebrek om informatie toe te voegen. Zo wordt het ontwikkelen en uitwerken van ideëen een continue-proces.
 • Een goed ontwikkelde mindmap te exporteren naar een presentatie, een jpeg-image om aan een ander document toe te voegen, te vertalen naar tekst in een tekstverwerker.
 • Met behulp van een beamer op handige wijze in groepen te brainstormen.
 • De leesbaarheid te vergroten van anderen door het werken op een scherm; niemand wordt gehinderd door handschriften.
 • Mindmaps op de computer eenvoudig te delen met collega’s, vrienden en anderen – mits men dezelfde software heeft natuurlijk.
 • Op effectieve wijze de samenwerking met anderen te vergroten.

Toch mag het mindmappen op papier niet onderschat worden. Wil je nauwkeurig een idee uitwerken of aantekeningen maken, dan bieden pen en papier ongekende mogelijkheden, die met de computer lastiger te verwezenlijken zijn. En laten we wel wezen: wie wordt er niet blij van een mooi vel wit papier en een doos stiften om mee te werken om zo eigen ideëen uit te werken? Net als vroeger op school. Even terug in de tijd met de kennis van nu.

Rollenspel: het podium is je leven

Je leven kun je beschouwen als het spelen in een toneelstuk. In het theater zijn vier rollen (partijen) te benoemen:

 • de recensent
 • de toeschouwer
 • de acteur (de speler)
 • de regisseur (de coach)

De recensent maakt geen deel uit van het spel; hij bevindt zich buiten het spel. In zijn aandacht is hij uitsluitend gericht op anderen. Daar is hij druk mee bezig; hij praat, hij kijkt en hij analyseert, waardoor hij altijd bezig is met het verleden. Dat heeft tot gevolg dat de recensent geen enkele invloed heeft op het spel. Echter voelt hij zich wel veilig; hij heeft altijd een mening en ervaart dat alsof hij gelijk heeft. Hij neemt geen beslissingen en toch staat hij in het middelpunt van de belangstelling op dat moment.

De toeschouwer bevindt zich überhaupt nooit op het podium. Hij staat er buiten. Net als e recensent is zijn aandacht gericht op anderen. Hij kijkt toe en wacht af wat er gaat gebeuren. Hij doet niets, want hij zit alleen maar. En dat is makkelijk want zo laat hij anderen beschikken over wat er gebeurt. De toeschouwer bevindt zich op een veilige plaats. Daarentegen ervaart hij wel de teleurstelling als het verloop van het stuk anders is dan hij zich voorgesteld had.

De acteur (de speler) gebruikt het hele podium. Hij maakt volledig deel uit van het spel dat gespeeld wordt. De acteur is vol in actie en is betrokken bij wat er gebeurt. Hij neemt risico’s, geeft zich bloot en leeft in het moment.

De regisseur (de coach) tenslotte staat net buiten het podium maar is wel betrokken bij de acteurs in het stuk. Hij heeft tot taak zijn spelers uit te dagen, te motiveren en te begeleiden in hun ontwikkeling. De regisseur heeft zijn blik gericht op de volgende stap die zijn acteurs zetten. Dat maakt dat hij een invloedrijke positie heeft en tegelijkertijd ook moet afwachten wat er gaat gebeuren.

Als je naar deze vier rollen kijkt, vraag jij je dan wel eens af welke rol jij tot nu toe hebt gespeeld? Past deze rol je nog?